2009-01-08

Urtid

[tick]

knappt noterbart
inleder en substans
sin oformliga resa
i en dimension
av händelser i sekvens
ställer sig motvilligt i led
blir del av en rörelse
utan inre struktur
hänger i verkligheten
trotsar tyngdlagen
ett förprogrammerat ögonblick
en seg revolt
mot en oundviklig slump
i en oändlig kedja av sekvenser

[tack]

Inga kommentarer: