2008-12-12

En avdelning för förlorade ord

en labyrint
av planekonomiskt raka vinklar
förutsägbara
oändliga kvadrater
långt under efterlängtad detonation
som aldrig inträffade
telegrafen tystnade
ekon av marsherande stövlar tynade bort
genom övergivna korridorer
dekorerade med minnen av pensionerad kontraspionage
identitetslösa ögon
grånande rynkor arkiverade under k
en rulatorburen revolution
med andningsstöd

Huvudet
omstrukturerade
.........revolutionerade
............fumigerade
...............instalerade
ett öppet landskap
fria rader
av obegränsad information
fria rader
av klienter i binära tal
fria rader
betjänat av system
som betjänar andra system
som betjänar andra system
en ton från vitt

linjer
efter linjer
efter linjer
av ett tal från noll
miljontals mappar av otillåten informationsverksamhet
vänd ett blad
tillgänglig hemligstämlad information
vänd ett blad
detaljer i ett dechiffrerat anagram
vänd ett blad
stillbilder av hemliga möten
en röd ros i kavajslaget
vänd ett blad
avlyssnade samtal
som aldrig skulle höras
vänd ett blad
korta medellanden i kodnamn
mellan allierade
vänd ett blad
fläckar
i ett annars fläckfritt register
utblottade
i ett system
av fria rader

ett korsdrag
dörren går igen
ekon
studsar genom korridorerna
ljusen släcks

en ton från vitt

2008-12-06

För en stund sedan

nu
existerar inte
den passerade just förbi
igen

verkligheten utlöser en tolkning
av händelser i dåtid
alltid i dåtid
en bråkdel av en sekund ifrån
ett nödvändig rum
som ger tid att processera
händelseförloppet

känslan av en verklighet
en tolkning
en betingad åsikt
en missuppfattning
en försenad föreställning
som förvrider grunden
till en övertygelse
utifrån vår personliga tolkning
om något vi etikerat nu
som inträffade för ett ögonblick sedan

fånga dagen
med en för långsam tanke
en fraktion av en sekunds fördröjning
som destinerar verkligheten
att återspelas i dåtid
då tanken hunnit upp
processerat
tolkat
betingat
missuppfattat
etablerat en verklighet

ett moment

från nuet

som inte existerar

just nu

2008-12-04

Svalor

orden rör sig
smeker sig nedåt kolumen
bräckliga i sin intensitet
stryker det vital stödet
evigt nyfödda
sprugna ur ett behov
att röra på sig
ackompanjera i en ovisshet
fly
för alltid

orden rör sig
smeker fingertopparna
målar ett vilande konstverk
ett permanent ställningstagande
om nödvändigheten
att röra på sig
i en ovisshet
ackompanjerad
två varelser
som fly(ge)r
för alltid

På min vakt

stövlar i härdat stål
ekar genom korridoren
ljudet av förtryck
markerar maktställningen
påminner om min roll
påminner om sin roll
.................som han kan anta
.....................bara här
.........................bara nu

batongen
leker me härdat stål
stämmer upp en tragisk symfoni
med sorgligt slut
här existerar inga lyckliga slut
bara slut
murarna som omsluter tragedin tillåter inget annat
innanför skapas en annan dimension
ett osannolikt verk
en absurd intrig
med tydligt fördelade roller
omöjligt att byta kostym
ju fortare man accepterar
ju lättare är det

han går förbi mitt limiterade synfält
min bit av verkligheten
hans övergödda kroppshydda
dansar fram
i en pervers fars
utnyttjar sin tribut till Warhol
till en kvarts framträdande
som kostymförsedd marionett
med sadistiska ögon
överlägset grin
vi båda vet att han njuter
nära extas
av att tolka sin roll
till perfektion

jag ställer mig upp
går ur mitt tilldelade allmänna transportmedel
staden är grå
jag
antar min roll

2008-12-01

Konstant

en sekvens av händelser
obehagligt nära observatören
i en obegriplig dimension
[död och glömska]
två händelseförlopp
avståndet mellan
positioner i tiden
ett nödvändigt begrepp
för att förstå
för att försöka förstå
klockan fem på morgonen
definitioner i tiden
en skräckinjagande ekvation
[död och glömska]
hastigheten tilltar
klockan fem på morgonen
sekvenser utan uppenbar innebörd
blandas med verkligheten
accelererar ett enkelriktat avstånd
rusar mot evigheten
obönhörligt
klockan fem på morgonen
förlorad i en dimension
försöker förstå
händelseförlopp utan mening
en ekvation

med en enda konstant
ett värde som inte ändras
står brevid
alltid brevid
alldeles intill
konstant i rörelsen
bromsar sekvensen
omger händelseförloppet

och kväver explosionen